Kommunstyrelse

Om kommunfullmäktige fungerar som kommunens ”riksdag”, är kommunstyrelsen ”regeringen”. Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att besluten verkställs, följs upp och utvärderas. Till styrelsens uppgifter hör också kommunens ekonomiska förvaltning och långsiktiga utveckling.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter som representerar både majoriteten och oppositionen. Styrelsens sammanträden är offentliga. Det innebär att allmänheten får vara med och lyssna.

 

I vårt förtroendemannaregister ser du vilka ledamöter som ingår i kommunstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdestider och protokoll

Sammanträdestider och protokoll

Här hittar du protokoll från år 2017 och framåt. För att få tillgång till äldre protokoll, kontakta kansliet, e-post: krokoms.kommun@krokom.se

2021

2020

2019

2018

2018

Kommunstyrelsens sammanträden och protokoll 2018

Sammanträdesdag

Protokoll

24 januari

ProtokollPDF

15 februari

ProtokollPDF

28 februari

ProtokollPDF

14 mars

ProtokollPDF

12 april

ProtokollPDF

26 april

ProtokollPDF

23 maj

ProtokollPDF

12 juni

ProtokollPDF

19 juni

ProtokollPDF

30 augusti

ProtokollPDF

12 september

ProtokollPDF

10 oktober

ProtokollPDF

25 oktober

ProtokollPDF

21 november


5 december

ProtokollPDF

12 december

ProtokollPDF

 

2017

2017

Kommunstyrelsens sammanträden och protokoll 2017

Sammanträdesdag

Protokoll

24 januari

ProtokollPDF

8 februari

ProtokollPDF

22 mars

ProtokollPDF

12 april

ProtokollPDF

4 maj - inställt


23 maj

ProtokollPDF

7 juni

ProtokollPDF

14 juni

ProtokollPDF

30 augusti

ProtokollPDF

13 september

ProtokollPDF

5 oktober

ProtokollPDF

10 oktober

ProtokollPDF

15 november

ProtokollPDF

30 november

ProtokollPDF

 

Mandatfördelning och ledamöter

Mandatfördelning och ledamöter

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare som väljs genom almänna val vart fjärde år. Mandatfördelningen för perioden 2019-01-01 till 2022-12-31 är:

Kommunfullmäktige

Parti

Kvinnor

Män

Ersättare

Moderata samlingspartiet

1

1

2

Centerpartiet

2

1

3

Kristdemokraterna

0

1

1

Socialdemokraterna

1

2

4

Vänsterpartiet

1

0

1

Miljöpartiet de gröna

0

1

1

Sverigedemokraterna

0

1

1

Jämtlands Väl Krokom

1

0

0

Antal ledamöter

6

7

13

I vårt förtroendemannaregister hittar du alla ledamöter i kommunstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?