Kommunstyrelse

Om kommunfullmäktige fungerar som kommunens ”riksdag”, är kommunstyrelsen ”regeringen”. Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att besluten verkställs, följs upp och utvärderas. Till styrelsens uppgifter hör också kommunens ekonomiska förvaltning och långsiktiga utveckling.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter som representerar både majoriteten och oppositionen. Styrelsens sammanträden är offentliga. Det innebär att allmänheten får vara med och lyssna.

 

I vårt förtroendemannaregister ser du vilka ledamöter som ingår i kommunstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdestider och protokoll

Sammanträdestider och protokoll

Här hittar du protokoll från år 2017 och framåt. För att få tillgång till äldre protokoll, kontakta kansliet, e-post: krokoms.kommun@krokom.se

2021

2020

2020

Kommunsyrelsens sammanträden och protokoll 2020

Sammanträdesdag

Kallelser

Protokoll

22 januari


Ladda hem kommun­styrelsens protokoll från 22 januari 2020 Pdf, 495.2 kB, öppnas i nytt fönster.

13 februari


Ladda hem kommun­styrelsens protokoll från 13 februari 2020 Pdf, 532.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Ladda hem kommun­styrelsens protokoll-omedelbar justering 13 februari 2020 Pdf, 399.9 kB, öppnas i nytt fönster.

18 mars


Ladda hem kommun­styrelsens proto­koll från 18 mars 2020 Pdf, 879.3 kB, öppnas i nytt fönster.

22 april
Ladda hem kommun­styrelsens protokoll 22 april 2020 (extra insatt) Pdf, 501.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Ladda hem kommun­styrelsens protokoll 22 april Pdf, 639.8 kB, öppnas i nytt fönster.

13 maj (extra insatt)
Ladda hem kommun­styrelsens protokoll 13 maj 2020 (extra insatt) Pdf, 224.4 kB, öppnas i nytt fönster.

19 maj


Ladda hem kommun­styrelsens protokoll 19 maj Pdf, 598.2 kB, öppnas i nytt fönster.

3 juni


Ladda hem kommun­styrelsens protokoll 3 juni Pdf, 351.7 kB, öppnas i nytt fönster.

25 juni


Ladda hem kommun­styrelsens protokoll 25 juni Pdf, 650.7 kB, öppnas i nytt fönster.

26 augusti


Ladda hem kommun­styrelsens protokoll 26 augusti Pdf, 557.6 kB, öppnas i nytt fönster.

16 september


Ladda hem kommun­styrelsens protokoll 16 september Pdf, 520.5 kB, öppnas i nytt fönster.

1 oktober (extra insatt)


Ladda hem kommun­styrelsens protokoll 1 oktober Pdf, 268.1 kB, öppnas i nytt fönster.

21 oktober


Ladda hem kommun­styrelsens protokoll 21 oktober Pdf, 877.2 kB, öppnas i nytt fönster.

16 november
2 december

Extra insatt möte


Ladda hem kommunstyrelsens protokoll 16 november Pdf, 466.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Ladda hem kommun­styrelsens protokoll 2 december Pdf, 368.1 kB, öppnas i nytt fönster.

9 december - distansmöte

 

Ladda hem kommun­styrelsens protokoll 9 december Pdf, 842.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2019

2019

Kommunstyrelsens sammanträden och protokoll 2019


SammanträdesdagKallelserProtokoll23 januari


Ladda hem kommunstyrelsens protokoll från 23 januari 2019 Pdf, 414.1 kB, öppnas i nytt fönster.14 februari


Ladda hem kommunstyrelsens protokoll från 14 februari 2019, §21 Pdf, 172.2 kB, öppnas i nytt fönster.14 februari


Ladda hem kommunstyrelsens protokoll från 14 februari 2019 Pdf, 363 kB, öppnas i nytt fönster.13 mars


Ladda hem kommunstyrelsens protokoll från 13 mars 2019 Pdf, 405.1 kB, öppnas i nytt fönster.15 april


Ladda hem kommunstyrelsens protokoll från 15 april 2019 Pdf, 394.7 kB, öppnas i nytt fönster.30 april


Ladda hem kommunstyrelsens protokoll från 30 april 2019 Pdf, 517.5 kB, öppnas i nytt fönster.22 maj


Ladda hem kommunstyrelsens protokoll från 22 maj 2019 Pdf, 477.8 kB, öppnas i nytt fönster.4 juni


Ladda hem kommunstyrelsens protokoll från 4 juni 2019 Pdf, 521.1 kB, öppnas i nytt fönster.12 juni


Ladda hem kommunstyrelsens protokoll från 12 juni 2019 Pdf, 319.7 kB, öppnas i nytt fönster.28 augusti


Ladda hem kommunstyrelsens protokoll från 28 augusti 2019 Pdf, 591.5 kB, öppnas i nytt fönster.11 september


Ladda hem kommunstyrelsens protokoll från 11 september 2019 Pdf, 542.5 kB, öppnas i nytt fönster.9 oktober


Ladda hem kommunstyrelsens protokoll från 9 oktober 2019 Pdf, 503.9 kB, öppnas i nytt fönster.23 oktober


Ladda hem kommunstyrelsens protokoll från 23 oktober 2019 Pdf, 570.1 kB, öppnas i nytt fönster.30 oktober


Ladda hem kommunstyrelsens protokoll från 30 oktober 2019 Pdf, 313.3 kB, öppnas i nytt fönster.13 november


Ladda hem kommunstyrelsens protokoll från 13 november 2019 Pdf, 329.5 kB, öppnas i nytt fönster.20 november


Ladda hem kommunstyrelsens Pdf, 475.7 kB, öppnas i nytt fönster.
protokoll från 20 november Pdf, 475.7 kB, öppnas i nytt fönster.11 december


Ladda hem kommunstyrelsens protokoll från 11 december Pdf, 721 kB, öppnas i nytt fönster.


2018

2017

Mandatfördelning och ledamöter

Mandatfördelning och ledamöter

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare som väljs genom almänna val vart fjärde år. Mandatfördelningen för perioden 2019-01-01 till 2022-12-31 är:

Kommunfullmäktige

Parti

Kvinnor

Män

Ersättare

Moderata samlingspartiet

1

1

2

Centerpartiet

2

1

3

Kristdemokraterna

0

1

1

Socialdemokraterna

1

2

4

Vänsterpartiet

1

0

1

Miljöpartiet de gröna

0

1

1

Sverigedemokraterna

0

1

1

Jämtlands Väl Krokom

1

0

0

Antal ledamöter

6

7

13

I vårt förtroendemannaregister hittar du alla ledamöter i kommunstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny