Rådgivande organ

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer. Här hittar du information om Krokoms kommuns rådgivande organ.

 • Folkhälsoråd

  Folkhälsorådet lyder under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande är folkhälsorådets ordförande.

 • Tillgänglighets­råd

  Tillgänglighetsrådet är ett intressesammansatt organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för intresseorganisationer, kommunens nämnder samt Krokomsbostäder. Tillgänglighetsrådet hette förut Handikapprådet.

 • Pensionärsråd

  Pensionärsrådet är ett intressesammansatt organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för intresseorganisationer och kommunens socialnämnd.

 • Samrådsgrupp för samiskt förvaltningsområde

  Krokoms kommun ingår sedan maj 2010 i samiskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och att ge samerna inflytande.

personer sitter i möte
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny