Tillgänglighetsråd

 

Tillgänglighetsrådet är ett intressesammansatt organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för intresseorganisationer, kommunens nämnder samt Krokomsbostäder.

Tillgänglighetsrådet hette förut Handikapprådet.

Sammanträdestider och protokoll

Sammanträdestider och protokoll

Här hittar du protokoll från år 2017 och framåt. För att få tillgång till äldre protokoll, kontakta kansliet, e-post: krokoms.kommun@krokom.se

2022

Tillgänglighetsrådets sammanträden och protokoll 2022

Sammanträdesdag

Protokoll

14 februari

Ladda hem tillgänglig­hetsrådets protokoll från 14 februari 2022 Pdf, 212.9 kB, öppnas i nytt fönster.

23 maj

Ladda hem tillgänglighetsrådetes protokoll från 23 maj 2022 Pdf, 218.4 kB, öppnas i nytt fönster.

24 september

Ladda hem tillgänglighetsrådetes protokoll från 20 september 2022 Pdf, 421.9 kB, öppnas i nytt fönster.2021

2020

2019

2018

2018

Handikapprådets sammanträden och protokoll 2018

Sammanträdesdag

Protokoll

12 februari


14 maj


10 september


12 november


2017

2017

Handikapprådets sammanträden och protokoll 2017

Sammanträdesdag

Protokoll

6 februari


15 maj


18 september


13 november


Tillgänglighetsrådets sammansättning

Tillgänglighetsrådets sammansättning

Tillgänglighetsrådets sammansättning under åren 2019-2022.

Tillgänglighetsrådets politiska sammansättning

Ledamot

Parti

Andreas Karlsson, socialnämnden

C

Jannike Hillding, barn- och utbildningsnämnden

M

Hans Åsling, bygg- och miljönämnden

C

Kjell Sundholm, samhällsbyggnadsnämnden

Kd

Peter Grundström, Krokomsbostäder AB

MP

Tillgänglighetsrådets politiska ersättare

Ledamot

Parti

Marie Svensson, socialnämnden

V

Carina Grahn Hellberg, barn och utbildningsnämnden

S

Leif Jonsson, samhällsbyggnadsnämnden

S

Gunnel Persson, Krokomsbostäder

S

Mikael Karlsson, bygg- och miljönämnden

S

Företrädare från andra organisationer

Namn

Organisation

Johan Nilsson

RBU Jämtland

Vakant

Autism & Aspergerföreningen

Inga-Lill Hamberg

Hjärt- och lungsjukas förening

Anna-Carin Hammarberg

FUB

Margareta Sunnevik

HRF Krokom

Sven Erik Vestlund

Stroke länsförening

Vakant

Attention Jämtland-Härjedalen


Externa deltagare, inbjudna

  • Polis
  • Primärvård
  • Arbetsförmedling
  • Försäkringskassan
Bild på kvinna som sitter på en stubbe och tittar på solnedgången
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny