Avfall från flerbostads­hus, sam­fälligheter och bostads­föreningar

Balkonger på hyreshus

Här hittar du information om avfallshantering och vad den kostar för i lägen­heter, samfälligheter och bostadsrätts­föreningar i Krokoms kommun.

BRF-styrelse och fastighetsägare

Grundavgift

Grundavgift debiteras per år och täcker bland annat kostnader för återvinnings­centraler, administration, kundservice, information och fakturering.

Ett flerbostadshus är ett hus med tre eller fler lägenheter i samma huskropp, med gemensam ingång. För dessa lägenheter betalar man grundavgift för flerbostadshus. En grundavgift per lägenhet tas ut.

För fristående småhus eller bostäder med egen ingång betalar man grundavgift småhus. En avgift per hus/lägenhet tas ut.

Här får du reda på vad det kostar

Sophämtning

Förpackningsavfall

Återvinningscentraler

Återvinningscentraler

Boende i flerbostadshus, samfälligheter och bostadsrättsföreningar kan kostnadsfritt lämna sitt avfall på kommunens återvinningscentraler.

Här hittar du till närmaste ÅVC

Bygg och rivningsavfall

Bygg och rivningsavfall

Alla som bygger och river är skyldiga att sortera avfallet.

Detta är viktigt för att:

  • Ta tillvara på det som kan användas igen
  • Öka återvinningen
  • Minska avfallsmängderna
  • Ta hand om farliga ämnen i avfallet på ett säkert sätt

Här hittar du vad som gäller för bygg och rivningsavfall

Rabatt vid full fastighetsnära insamling (FNI)

För dig som bor i lägenhet

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny