Translate site

Startsida Krokoms kommun

Klagomålshantering

- för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola samt pedagogisk omsorg
Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller pedagogisk omsorg, vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. Du som elev har också möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål på verksamheten.

Rutiner för klagomålshantering


Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller om du är missnöjd med något ska du i första hand framföra det till pedagog/mentor i verksamheten. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår ska du vända dig till förskolechef/rektor så att verksamheten själv får möjlighet att agera.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål på avsedd blankett. Den ifyllda blanketten skickas via e-post till
barn-utbildning@krokom.se eller per post till:

Barn- och utbildningsavdelningen
Krokoms kommun
835 80 Krokom

Vi vidarebefordrar klagomålet till berörd förskolechef/rektor. Handlingar som skickas till kommunen diarieförs och blir allmän handling. Behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen.

Om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats på kommunal nivå vänder du dig till Skolinspektionen.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?


Inom 10 arbetsdagar skall förskolechef/rektor ge skriftligt svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att utreda. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig skriftligen orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?


Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Redovisning sker till barn- och utbildningsnämnden om klagomålets art och vilka åtgärder som vidtagits.

Fristående förskola?


Klagomål mot fristående förskola, som står under kommunens tillsyn, lämnas i första hand till pedagog eller förskolechef. Är du fortfarande missnöjd skickas skriftligt klagomål till e-post eller adress enligt ovan.
Uppdaterad 2016-10-24 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se