Vaktmästarna jobbar för barnens bästa

Olof Sjödin och Kent Nyman är två av Krokoms kommuns fem verksamhetsvaktmästare i Krokoms skolområden.

Verksamhetsvaktmästarna på Krokoms skolor ser till att elevernas skolmiljö fungerar som det är tänkt. Inga rangliga bänkar eller trasiga stolar här, alltså.
– Det är extremt roligt att ha det här jobbet. Det jag gör varje dag gör jag för barnen, tänk vad bra, säger Olof Sjödin verksamhetsvaktmästare för skolor och förskolor i Ås-området.

Det finns något nyfiket och förväntansfullt i blicken på några av eleverna på Ås skola när vaktmästarna Olof Sjödin och Kent Nyman kliver in över tröskeln. Just i dag ska de montera upp nya stänkskydd ovanför diskbänkarna i två klassrum.

Den här eftermiddagen jobbar Nyman i team med Olof Sjödin. Nyman har annars ansvar för skolor och för­skolor i bland annat Nälden och Trångsviken.

– Det är Kent som är den finurlige och ordningsamme, säger Olof Sjödin.

Kent Nyman ler och fyller i.

– Kanske. Jag har genom åren jobbat med det mesta.

Krokom har i dag fem så kallade verksamhetsvaktmästare. Prefixet, verksamhet, framför vaktmästare är viktigt eftersom det definierar arbetsuppgifterna ganska väl. Det är skolverksamhetens behov, alltså elever­nas, som vaktmästarna ska tillgodose, inte i första hand lärarnas eller övrig personal. Om rektorn och lärarna vill att det byggs en ny mellanvägg i lärarrummet är det inte verksamhetsvaktmästarnas huvudbry.

Patrick Rosenberg

Kent Nyman och Olof Sjödins arbete väcker ofta nyfikenhet. Vad är det som händer nu? Vad är det som ska lagas? Är det något som blir bättre? är frågor som flyger i luften. Här följer Åseleverna Noel Holm, Vilja Eklund, Cornelia Lann och Isak Lindholm eftermiddagens arbete.

Meny