Dags för den årliga avgifts­kontrollen

Ett barn bakom en grind med en skylt som säger "Stäng grinden"

Det är viktigt att alla familjer i Krokoms kommun betalar rätt avgift för plats på förskola eller fritidshem. Därför gör vi varje år en avgifts­kontroll. Om du har betalat för låg avgift får du en extra faktura. Har du betalat för hög avgift får du pengar tillbaka.

Avgiftskontrollen görs i år på avgifter som betalades under 2022. Anledningen till eftersläpningen är att vi måste invänta korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Kontrollen gör vi genom att ta reda på vilken avgift familjerna har betalat under 2022. Sedan jämför vi med vad familjerna borde ha betalat om de lämnat in inkomst­upp­gifter motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv.

Om de inkomstuppgifter du lämnat in till oss är lägre eller högre än din faktiska in­komst justerar vi din avgift för 2022 i efterhand.

Har du betalat för låg avgift får du en faktura med förfallodatum fyra månader framåt i tiden. Du kan delbetala fakturan under den perioden.

Om du har betalat för hög avgift får du ett utbetalningskort med posten.

Vi fakturerar eller återbetalar inte belopp under 500 kronor.

Meny