Translate site

Startsida Krokoms kommun

Frågor och svar om digitala verktyg

Med digitalt verktyg menas dator, Chromebook eller surfplatta (iPad eller annan) eller annat likvärdigt arbetsredskap för sitt lärande.

Nedan hittar du svar på vanliga frågor kring digitala verktyg. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta rektor eller IT-ansvarig på skolan.

Säkerhet på internet

Vad gör lärarna om eleverna kollar på fel sidor och inte gör skolarbetet?
Detta är ett redskap som ska användas för skolarbetet. Skolans regler för hur vi lär och umgås i klassrummet gäller oavsett om vi använder digitala eller skolböcker.

Varför spärrar ni inte av olämpliga internetsidor?
Vi har en brandvägg i kommunen som filtrerar en hel del. Denna brandvägg kommer att bytas ut under hösten 2018 och kommer då att ge ett bättre skydd. Vi kommer att arbeta med IT och etiska frågor tillsammans med eleverna. Spärrarna för olämpliga sidor måste finnas i "huvudet på eleverna. Eleverna måste lära sig att hantera detta även utan spärrar i de digitala verktygen. Det är enkelt att använda tex en smart telefon utanför kommunens nätverk.

Kommer ni att hålla koll på vad mitt barn använder verktyget till?
Ja, skolan kan komma att kontrollera innehållet i verktyget. Skola och hem måste samarbeta kring användningen av verktyget.

Rutiner

Vad händer om jag glömmer det digitala verktyget hemma?
Du förväntas ha med dig verktyget varje dag. Om du missar att ta med den en dag eller om den inte är laddad får du själv ta ansvar för att ta igen det du missat.

Måste den vara laddad när jag kommer till skolan varje morgon?
Ja, du behöver den i det dagliga arbetet i skolan. Det kan vara svårt att hitta el-uttag i klassrummen.

Jag kan inte ladda mitt verktyg eftersom min sladd kommit bort, vad gör jag?
Du förväntas ha verktyget laddat inför varje skoldag. Om du tappar bort eller har sönder sladden får du själv köpa en ny.

Vad ska jag göra med det digitala verktyget när jag till exempel har idrottslektion eller äter i skolmatsalen?
Förvara alltid den i ditt låsta skåp när du inte behöver den i skolarbetet.

Verktyget fungerar inte med det trådlösa nätverk hemma, kan IT-ansvarig hjälpa mig?
Tyvärr kan skolan inte hjälpa till med tekniken i hemmet. Eleverna har tillgång till Internet i skolan.

Vad gör vi med det digitala verktyget över sommarlovet?
Den ska inte lämnas in över sommarlovet, ta med den hem.

Måste vi ha skrivare hemma för att mitt barn ska kunna skriva ut sitt skolarbete?
Nej. Vi försöker medvetet minska antalet utskrifter, när utskrift behövs finns möjlighet att skriva ut på skolan. Möjligheten finns alltid att lämna in arbetet digitalt direkt till lärare.

Vi har inte Internet hemma, hur kan ni begära att uppgifter ska göras hemma där man behöver tillgång till Internet?
Det gör vi inte. Tillgång till Internet finns i skolan och på bibliotek. Det går att arbeta med dokument offline om den inställningen gjorts. Fråga den IT-ansvarige på skolan hur man gör.

Jag vill inte att mitt barn ska ha ett eget digitalt verktyg eftersom han/hon då bara sitter och spelar. Hur tänker ni att vi ska kunna begränsa det nu?
Det digitala verktyget är främst till för skolarbete. Ni som föräldrar sätter gränser för användandet i hemmet

Skador och stöld

Verktyget funkar inte som den ska, vad ska jag göra?
På varje skola finns en IT-ansvarig som kan hjälpa till. Prata med din lärare eller IT- ansvarig på skolan så bestämmer de vad som behöver göras.

Vad skulle hända om det kommer virus i verktyget?
Då ominstallerar vi verktyget i skolan. Det är viktigt att säkerhetskopiera filer man är rädd om på t ex på ett USB-minne eller Google Drive- Zonline.

Om mitt verktyg är sönder och behöver in på service, hur lång tid tar det innan jag får tillbaka det? Får jag ett låneverktyg under tiden?
Det finns en ny rutin vid skadeanmälan som rektor och IT-ansvarig känner till om den fungerar ska det inte behöva ta så lång tid. Skolan har låneverktyg.

Mitt digitala verktyg blev stulet i skolan, vem ersätter?
Under förutsättning att eleven har förvarat och hanterat den enligt avtalet står skolan för kostnaden. Det är viktigt att eleven alltid håller verktyget under uppsikt eller inlåst.

På väg till skolan föll den av pakethållaren på cykeln. Vad gäller?
Vid olyckshändelse på väg till eller från skolan, som inte beror på ovarsamhet, så står skolan för kostnaden.

Mitt barn tappade verktyget i golvet i skolan, vem ersätter?
Om det bedöms som en olyckshändelse under skoltid står skolan för kostnaden, om eleven har vidtagit normal försiktighet.

Jag spillde vätska över den när jag använde den hemma, vem ersätter?
I reglerna står uttryckligen att ingen vätska får finnas i närheten av verktyget. Elev och vårdnadshavare fyller gemensamt i blanketten skadeanmälan och lämnar till skolan. Läs mer i dokumenten på hemsidan under IT i lärande - digitalt verktyg.

Jag har glömt den på bussen, vad ska jag göra? Måste vi köpa en ny om den inte återfinns?
Vårdnadshavaren gör en polisanmälan. Elev och vårdnadshavare fyller gemensamt i en incidentrapport/ skadeanmälan och lämnar till skolan. Läs mer i dokumenten på hemsidan under IT i lärande - digitalt verktyg.

Vill du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta rektorn eller IT-ansvarig på skolan.

 

Uppdaterad 2018-08-20 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se