Rehabilitering och habilitering i hemmet

En arbetsterapeut eller en sjukgymnast gör en bedömning av om du har behov av rehabilitering eller habilitering.

Målet med rehabiliteringen eller habiliteringen framgår tydligt i en plan. I planen framgår det också vilken yrkesgrupp som kommer att stötta dig på vägen mot målet.

Rehabilitering syftar till att få tillbaka bästa möjliga funktionsförmåga, till exempel efter en olycka eller sjukdom. Habilitering riktar sig till dig som har medfödda eller förvärvade bestående funktions­nedsättningar.

För att få en fungerande vardag kan det ibland behövas hjälpmedel. Arbetsterapeuter och sjuk­gymnaster ger råd och stöd. Det finns ett brett ut­­bud av hjälpmedel för att underlätta för dig som har en funktionsnedsättning.

Här kan du läsa mer om olika hjälpmedel

en äldre kvinna med rollator promenerar tillsammans med en yngre kvinna
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny