Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Det är kommunens medicinskt an­­svariga sjuksköterska, MAS, som ansvarar för att hemsjukvården är av god och säker kvalitet och följer den lagstiftning som finns.

Här kan du läsa mer om vad medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för. I ansvaret ingår bland annat att:

  • ta fram riktlinjer och rutiner för läke­medelshantering, delegering, kontakt med läkare och dokumentation (den som görs av hälso- och sjukvårds­­personal)
  • ge verksamhetschefer råd och stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor
  • anmäla till socialnämnden om en omsorgstagare utsatts för allvarlig skada eller risk för skada (Lex Maria)
  • fortlöpande följa upp hälso- och sjukvårdens kvalitet.
hand som håller en doseringslåda och häller upp medicin
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny