Ätbart fett

Lämnas på en återvinningscentral.

Samla upp ätbart fett tex matolja, frityrolja och stekfett i en plastflaska eller pappersförpackning med kork och lämna in på återvinningscentralen. På återvinningscentralen kan du hämta en miljötratt till din flaska.

Fett från stekpannan kan torkas upp med hushållspapper som du sen slänger i sopkärlet.

Matfett och matolja ska inte hällas i avloppet, eftersom det kan orsaka igensatta ledningar. Om slammet i ditt enskilda avlopp innehåller mycket fett blir ditt slam svårt att ta hand om.

Verksamheter som genererar mycket fett, exempelvis restauranger och gatukök måste ha en fettavskiljare som töms regelbundet av entreprenör som är godkänd av kommunen.

Här hittar du våra återvinningscentraler

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny