Farligt avfall/Asbest, eternitplattor

Asbest klassas som farligt avfall på grund av hälsorisken vid uppkomst av asbestdamm. Det är därför viktigt att hantera asbest och eternitprodukter med stor försiktighet för att behålla dem hela.

Asbest är i regel ofarligt så länge det ligger bundet i det material som det finns i, exempelvis eternitplattan på taket. När man börjar plocka ner eller borra i materialet så bildas ett asbetsdamm som innehåller små nålar som vid inandning kan orsaka skador i lungor och värsta fall leda till cancer.

Vid större saneringsarbeten rekommenderar vi att man anlitar ett saneringsföretag som har tillstånd av Arbetsmiljöverket för att arbeta med asbest.

Var finns asbest?

Var finns asbest?

Asbest förekommer exempelvis i ventilationsrör, isolering, fasadplattor, värmepannor, kakelfix och gummigolvmattor. Som småhusägare är det oftast olika eternitprodukter som man kan komma i kontakt med. Vanliga eternitprodukter som alltså innehåller asbest är fasadplattor, takplattor och rör.

Var kan jag lämna mindre mängd asbest?

Var kan jag lämna mindre mängd asbest?

Privatpersoner kan lämna enstaka plattor på återvinningscentralen i Krokom.

  • Avfall innehållande asbest ska vara paketerat med kraftig byggplast. Tejpa igen alla skarvar ordentligt så att paketet blir helt tätt. Använd inte material som till exempel sopsäckar, plastpåsar eller gamla presenningar.
  • Kontakta alltid personalen på återvinningscentralen när du lämnar avfall innehållande asbest.

Här hittar du öppettider på Krokoms ÅVC

Om jag har större mängd asbest?

Om jag har större mängd asbest?

Större mängder asbestavfall lämnas på Gräfsåsens avfallsanläggning.

Läs mer om öppettider och avgifter:

Gräfsåsens avfallsanläggning - Östersund.se (ostersund.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om hantering av asbest:

Asbest - Östersund.se (ostersund.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vid lämning tas en avgift ut eftersom större mängder asbestavfall inte rör sig om ett hushållsavfall, utan om bygg/rivningsavfall (verksamhetsavfall) och inte omfattas av taxan för hushållsavfall.

Asbest från yrkesmässig verksamhet

Asbest från yrkesmässig verksamhet

Allt asbestavfall som uppstår i yrkesmässig verksamhet hänvisas till Gräfsåsen.

Viktigt - Företag ska

  • Ha tillstånd för transport av farligt avfall
  • Fylla i transportdokument
  • Rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till Naturvårdsverket
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny