Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Allt mindre mat slängs

Tre barn i skolmatsal som äter

Schemalagd lunch, utspridda mattider och en lugnare måltidsmiljö är några av sakerna som kom­munen arbetar med för att minska matsvinnet. Resul­tatet lyser upp Eiffeltornet under många dagar.

De kommer gåendes på rad från lektionssalen till Glada gaffeln som skolmatsalen på Ce­derbergsskolan i Föllinge heter. Eleverna från förskoleklass upp till femte klass äter först och en halvtimme senare kommer resten av skolan. Schemalagd lunch, det vill säga att det inte är rast efter lunchen utan lektion, har man arbetat med under flera år.

– De grundpedagogiska tankarna finns med även i matsalen, vi jobbar med trygghet i klass­rum och därför har vi fasta platser för eleverna även här, säger rektor Thomas Hallberg.

I dag serveras korv med stuvade makaroner och lasagne, det serveras alltid två rätter per dag i alla skolor i kommunen. Av maten som lagas är 98,6 procent svenskt kött och 25 procent är ekologiskt. Dessutom vägs matsvinnet varje dag på Cederbergs skola, det är kocken Håkan Öberg som gjort det under tio års tid.

– Det slängs mat, men jag tycker att de är ganska duktiga här, säger han.

På Cederbergsskolan slängs mellan 10 och 20 gram per elev och dag, medan det slängs en av sex skolluncher i övriga Sverige där anledningen främst är otillräcklig matro. Minskat matsvinn globalt är den enskilt viktigaste åtgärden för att nå målet om max två graders ökning av den globala medeltemperaturen. I Krokoms kommun har det hänt fantastiska saker i de 40 offentliga kök som serverar mat.

– Vi började väga matsvinnet 2019 och då slängdes 30 ton per år från alla kommunala verk­samheter, i år har det nästan halverats. Nu ligger siffran på 16 ton, säger Kalle Liljekvist, enhets­chef på kostenheten.

Det är fler saker som är gjorda, dels att lära barnen att ta fler gånger i stället för mycket mat på en gång och att ställa fram mindre skålar till salladsbuffén och hellre fylla på. På Nyhedens skola utökade man matsalen under pandemin genom att använda aulan och det blev en lugna­re miljö för eleverna. Det gjorde att matsvinnet halverades på skolan.

Vårt minskade matsvinn har samma klimat­påverkan som att hålla Eiffeltornet med belys­ning i 556 dagar, säger Kalle Liljekvist.

Att måltidsmiljön är en oerhörd källa till mats­vinn, det är något som eleverna på Cederbergs­skolan har full koll på.

– För att vi inte ska slänga så mycket mat så måste vi prata tystare, säger Amalia Larsson som går i årskurs 3.

De flesta elever tycker att det är för hög volym i matsalen och här har det gjorts mätningar på ljudet som ska åtgärdas med en ny vägg och ljudabsorberande gardiner. Eleven Vilja Nilsson tycker att i dag är ljudnivån bra, men det menar hon är för att så många elever är sjuka.

– Det brukar vara minst tio gånger högre ljud här inne, det enda som hjälper då är att kocken Håkan kommer och ropar att vi ska sänka voly­men. Då blir det knäpptyst, säger hon.

Meny