Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Snart samlas resterna in

Sopgubbar och en sopbil

Nu pågår förberedelserna inför insamling av matavfall. Från och med den 1 januari2021 ska kommunerna erbjuda hushållen matavfalls­in­samling. Vinsten är en miljövänlig sophantering.

Idag fraktar Krokoms kommun allt hushållsavfall till Sundsvall där det förbränns. Under 2021 är det tänkt att matavfallet ska sorteras separat.

– Vi har många kunder som väntat länge och ifrågasatt varför vi inte tar vara på matavfallet, säger Oscar Aspman, chef för vatten och renhållning i Krokoms kommun.

I Östersunds kommun pågår en förstudie om förutsättningarna att bygga en rötningsanläggning där matavfall utvinns till biogas och naturgödsel. Där kommer även Krokoms kommun i så fall att kunna lämna matavfall. För att kunna möta de nya kraven står kommunen inför en del utmaningar.

– Vi måste byta sopbilar, se över avfallstaxan och köra ut 6 000 extra soptunnor bland mycket annat. Vi kommer att få en mycket miljövänligare sophantering med betydligt färre transporter till Sundsvall, säger Oscar Aspman.

Regeringen styr över avfallsförordningen som säger att alla kommuner ska erbjuda samtliga hushåll matavfallsinsamling senast den 1 januari 2021. Regeringen styr över avfallsförordningen som säger att alla kommuner ska erbjuda samtliga hushåll matavfallsinsamling senast den 1 januari 2021. Kommunerna får i sin tur ta fram den lösning man anser lämpligast. I Krokoms kommun blir det en politisk fråga för kommunfullmäktige.

– Beslut fattas någon gång under vintern. Mycket är ännu oklart, säger Oscar Aspman.

Där man ännu inte infört matavfallsinsamling är i norrländska inlandskommuner på grund av stora avstånd till rötningsanläggningar och i Stockholms innerstad av ut­rymmes­skäl. Krokoms grannkommun Östersund har sedan många år sorterat mat­avfall som går till kompostering. Drygt 70 procent av Sveriges kommuner sorterar mat­avfall idag. För hushållen innebär insamlingen av matavfall att det behövs två sop­kärl. Matavfallet samlas i en biologiskt nedbrytbar påse som man har i en venti­lerad kom­postbehållare. Man behöver alltså plats för både kompostbehållaren och behållaren för brännbart under diskbänken.

– När det gäller dem som redan komposterar på egen hand så är det en viktig fråga som vi utreder vidare. Det finns hushåll som har minimalt med matavfall, men även det lilla är värt att ta hand om.

För hushållen blir det en marginell ökning av kostnader. Uppskattningsvis räknar man med en extra kostnad på 200-300 kronor per år och hushåll.

Sopgubbarna är inte överförtjusta över de nya reglerna, de hade hoppats på en annan lösning.

– Vi måste förstås följa lagen. Vi behöver förmodligen se över våra längre rutter, säger Pär Allansson.

– Vi hade hoppats på Optibag, en lösning med olikfärgade avfallspåsar som läggs i samma kärl och sedan sorteras automatiskt på avfallsanläggningen. Då hade vi klarat oss med en soptunna. Men automatiska sorteringsanläggningar är väl dyrare att bygga än rötningsanläggningar, menar Pär Olsson.

För hushållen blir det en marginell ökning av kostnader. Uppskattningsvis räknar man med en extra kostnad på 200-300 kronor per år och hushåll. Är man en pizzaekonom så blir det ungefär en Capricciosa på Marias Krog, en medium fläskschnitzel på Schnitzelstugan i Ytterån och en lunch på Krokoms Wärdshus. Per år. Det du inte orkar äta upp blir biogas och naturgödsel.

Peter Svensson

Meny