Translate site

Startsida Krokoms kommun

Skolskjutsar

Här hittar du information om hur det fungerar med skolskjuts för elever i Krokoms kommuns förskoleklasser, grundskolor och särskolor.

Information till skolskjutsberättigade

Vi har fortsatt tekniska problem att få ut information till skolskjutsberättigade barn/ungdomar.

Förskoleklassare som har anmält behov av skolskjuts kommer dock att få information per brev inom kort.

Ansökan om skolskjuts

Om du omfattas av någon av dessa två förutsättningar behöver du ansöka om skolskjuts för ditt barn:

  1. om ditt barn går i förskoleklass och är i behov av skolskjuts från folkbokföringsadressen med anledning av långt avstånd
  2. om du ska ansöka om skolskjutsdispens

Förutsättningar för skolskjutsdispens är:

  • särskilda trafikförhållanden
  • dokumenterad funktionsnedsättning
  • växelvis boende
  • annan särskild omständighet (kan till exempel vara vald skola)

Så här ansöker du: Ansök på blanketten Ansökan om skolskjuts. Den hittar du under Läs mer.

Observera att du behöver göra en ny ansökan inför varje nytt läsår eftersom beslutet om skolskjuts fattas läsårsvis om maximalt ett läsår. Om det under året blir någon förändring skickar du in en ny ansökan.

En kommun är skyldig att individuellt pröva varje ansökan som kommer in till kommunen. En del ansökningar kan handläggas snabbt medan andra tar längre tid. För att handläggningsprocessen ska gå så smidigt som möjligt är det en stor fördel om blanketten är rätt ifylld och eventuella intyg är bifogade.

Rättigheten till skolskjuts är reglerad i skollagen (2010:800) samt i Krokoms kommuns reglemente för skolskjutsar. Reglementet finns att läsa i sin helhet under Läs mer.

Så här fungerar det med skolskjuts

En elev har enligt skollagen rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till hemmet och till/från skolan om eleven är:

  1. folkbokförd i Krokoms kommun
  2. inskriven i den av kommunen anvisade skolan
  3. och uppfyller något av följande kriterier: långt avstånd (se nedan för mer information om avstånd), trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Observera att alla tre kriterier måste vara uppfyllda. Skolskjuts går inte till eller från skolbarnomsorg eller fritidshem.

Avståndskriterier: För att ha rätt till skolskjuts till anvisad skola ska gångavståndet överstiga två kilometer mellan bostad och skola för årskurs F–3. För årskurs 4–6 ska avståndet överstiga tre kilometer och för årskurs 7–9 ska avståndet överstiga fyra kilometer. Samma gångavstånd gäller till eller från anvisad hållplats eller upphämtningsplats.

Kommunen ordnar i första hand skolskjuts med bussar i reguljär linjetrafik från det att barnet börjar förskoleklass. Bor du på en plats där det inte är möjligt att ta sig till och från skolan med linjetrafik, kan det vara aktuellt särskild transport.

Ungdomskort

Alla barn och unga mellan 6 och 19 år som är folkbokförda i kommunen får ett ungdomskort. Det är ett busskort som ger gratis resor med buss med länstrafiken i Jämtland, inklusive stadsbussarna i Östersund samt för resor med Norrtåg inom länet.

Läs mer om ungdomskort och vad som gäller för dessa på vår sida om ungdomskort.

Ramtider

Skolornas ramtider anger start- och sluttider alla dagar för samtliga klasser i kommunen. All skolskjuts organiseras utifrån ramtiderna, vilket innebär att ingen anpassning sker till eventuella sovmorgnar eller håltimmar.

I dokumentet "Ramtider" under Läs mer hittar du information om vad som gäller för just ditt barns skola.

Uppdaterad 2018-08-24 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se