Vikebo fritidshem i Rötviken

Vikebo fritidshem är avsett för eleverna vid Valsjöbyns skola och ligger i förskolan Vikebo i Rötviken.

Eleverna åker skolskjuts till och från skolan i Valsjöbyn. Fritidshemmet ligger i anslutning till förskolan Vikebo i Rötviken.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny