Aspås fritidshem

Aspås fritidshem ligger i byn Aspås, fem kilometer nordväst om centralorten Krokom. Skolan är en F-6-skola med fritidsverksamhet i samma lokaler. Cirka 100 elever på på Aspås skola.

Verksamheten på fritidshemmet, som vi kallar Guldtuppen, planeras och utvärderas utifrån läroplan med främst fokus på kap 4, Fritidshemmet.

På Guldtuppen är fritidspedagogerna kopplade mot var sin klass och fungerar då som fritidsmentorer till eleverna i den klassen. Det innebär att fritidsmentorn är den som har större ansvar för kontakt mellan fritids-klassen-eleven-vårdnadshavarna.

En hand sticker fram ur ett träd och gör ett tecken
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny