Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Det ska bli lättare att lämna förpackningar

Landskapsbild med dimma och fjäll i bakgrunden

Regeringen har beslutat om nya regler för avfallshanteringen. Reglerna innebär att alla hushåll senast 2027 ska få närmare och enklare att lämna sitt förpackningsavfall än idag. Det gör det lättare att göra rätt. När avfallet sorteras bättre ökar materialåtervinningen av material också.

Vad händer och när?

Att sortera ut förpackningar är inget nytt krav, utan det har gällt från 1994. Men vi behöver bli bättre för att öka materialåtervinningen! Nu får kommunen helhetsgreppet för all insamling och har ansvaret även för återvinningsstationerna.

  • 1 januari 2024: Kommunerna får ansvar att samla in förpackningar från hushåll på återvinningsstationer eller genom fastighetsnära insamling om det redan finns.
  • 1 januari 2024: Kommunerna ska också samla in utsorterat matavfall.
  • Krokom söker dispens för att senare­lägga införandet av matavfallsinsamling till 2026 för att kunna samordna med insamling av mat, rest och förpacknings­insamling.
  • 1 januari 2026: Kommuner ska ordna insamling av förpackningar på torg och i parker samt andra populära platser.
  • 1 januari 2027: Kommuner ska ordna insamling av förpackningar fastighetsnära. Förpackningar som är för stora för soptunnan, ska kunna lämnas vid lättillgängliga insamlingsplatser.

Sortering av avfall är obligatorisk och gäller både permanentboende, fritidshus och verksamheter.

Varför tar kommunen över ansvaret?

Varför tar kommunen över ansvaret?

Det förändrade insamlingsansvaret blir ett verktyg för att möta EUs höga krav på materialåtervinning till år 2030. Att kommunen får ansvaret medför flera fördelar:

  • Möjlighet att samordna insamlingen av förpackningar med insamling av mat- och restavfall samt returpapper.
  • Ett tydligare system för hushållen med en sammanhållande part för avfallshanteringen.
  • Kan öka återvinningen, minska nedskräpningen och möjliggöra ökad andel återvunnen plast i förpackningar.

Återvinningsstationerna blir kvar

Återvinningsstationerna blir kvar

Den enda skillnaden är att det är kommunen som har ansvar för tömning, städning och allmän skötsel.

Du hittar återvinningsstationerna på sopor.nu. Här finns även uppgifter om städning och tömningar.

Vad innebär införandet för villaägare?

Vad innebär införandet för ägare av villa eller fritidshus?

Förpackningar av papper, plast, metall och glas får inte slängas i sopkärlet, utan ska lämnas för återvinning. Även tidningar och returpapper ska lämnas för återvinning. Det gäller både för dig som är permanentboende och för dig som har fritidshus i kommunen.

Du hittar återvinningsstationerna på sopor.nu

Vad innebär införandet för företag och verksamheter?

Vad innebär införandet för företag och verksamheter?

Förpackningar av papper, plast, metall och glas får inte slängas i sopkärlet, utan ska lämnas för återvinning. Även tidningar och returpapper ska lämnas för återvinning.

Kommunen hämtar inte förpackningar från företag och verksamheter. Du som företagare skaffar själv ett hämtningsabonnemang hos något av de återvinningsföretag som finns. Ett annat alternativ är att lämna kostnadsfritt på de mottagningspunkter som finns för företag.

Företag och verksamheter ska inte använda Återvinningsstationerna, de är endast till för hushållens förpackningar. För företag finns mottagningspunkter för förpackningar där företag och verksamheter kostnadsfritt kan lämna förpackningsavfall.

Länk till info om mottagningspunkter

Vad innebär införandet flerbostadshus, samfälligheter och bostadsrättsföreningar?

Vad innebär införandet flerbostadshus, sam­fälligheter och bostads­rättsföreningar?

Förpackningar av papper, plast, metall och glas får inte slängas i sopkärlet, utan ska lämnas för återvinning. Även tidningar och returpapper ska lämnas för återvinning.

Bor du i lägenhet ingår avgifter för sophämtning i din månadsavgift. Det gäller både hyres- och bostadsrättslägenheter, eftersom ansvaret alltid ligger på fastighetsägaren eller styrelsen.

Kommunen ansvarar för att hämta förpackningsavfall, men det är fastighetsägaren eller styrelsens ansvar att se till att det finns möjlighet att lämna förpackningar i närheten av bostaden. Det innebär att fastighetsägare, styrelser för bostadsrätter och samfälligheter behöver planera för förpackningsinsamling och göra plats för insamling senast till 2027. Fram till dess den bostadsnära förpackningsinsamlingen är införd får de boende hänvisas till återvinningsstationerna.

Avfall Sverige har en Handbok för avfallsutrymmen som vi kan rekommendera vid byggande av soprum. https://www.avfallsverige.se/for-medlemmar/vagledning-och-stod/handbocker/handbok-for-avfallsutrymmen/ Länk till annan webbplats.

Tänk på att dessa åtgärder kan kräva att ni söker bygglov eller gör en anmälan. Kontakta Bygg och miljö innan ni gör några åtgärder.

Läs mer om underjordbehållare här

Meny