Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Mycket nytt inom renhållning

De närmaste åren händer det en hel del nya saker på renhåll­nings­fronten. Här berättar vi om det som står för dörren och först ut är återvinningsstationerna som kommunen tar över ansvaret för.

Det händer mycket inom renhållningsområdet under de närmaste åren. Regeringen beslutade sommaren 2022 om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Det är en stor reform som innebär att kommunen tar över ansvaret för förpackningsåtervinningen, vilket innebär stora förändringar.

Kommunerna ska på mycket kort tid bygga upp en infrastruktur för fastig­hets­nära insamling av förpackningsavfall från hushåll och verksamheter som delar lokal tillsammans med mat- och restavfall. Dessa förändrade lagkrav gäller i hela Sverige, men varje kommun väljer hur man löser det och exakt när man inför den fastighetsnära insamlingen. Avgifterna kan även de variera mellan olika kommuner.

– I Krokom har vi valt att söka dispens för att senarelägga införandet av obli­ga­torisk matavfallsinsamling så att vi kan samordna det med förpack­nings­insamlingen. På så sätt kan vi köpa in sopbilar och kärl och planera rutter som uppfyller både kravet på matavfallsinsamling och förpacknings­insam­ling samtidigt, säger Oscar Aspman, renhållningschef.

Som planen ser ut nu inför vi det nya insamlingssystemet sommaren 2026

År 2025 är planen att en biogasanläggning ska stå klar i Östersund. Genom att Krokoms kommun har sökt dispens för att senarelägga behöver matav­fallet inte transporteras långa sträckor.

– Som planen ser ut nu inför vi det nya insamlingssystemet sommaren 2026, säger Oscar Aspman.

Den första förändringen är att kommunen tar över insamlingen på åter­vinnings­stationerna den 1 januari 2024. Sedan 1995 har producenterna av förpackningar haft ansvaret att samla in och återvinna förpackningarna. Producenterna har drivit återvinningsstationer där hushållen ska lämna sina förpackningar. Sedan har producenterna tömt behållarna på återvinnings­stationerna och ansvarat för att förpackningarna återvinns. Detta finansieras genom en liten avgift på varje vara vi konsumenter köper. Ansvaret för denna insamling övergår nu till kommunerna. Producenterna ska även i fortsätt­ningen bekosta insamlingen och sköta återvinningen av förpackningar så tanken är att det inte ska bli dyrare.

– Det här kommer inte medföra någon förändring när det gäller att lämna förpackningar till återvinning. Skillnaden är att det är kommunen som ansvarar för tömning, städning och allmän skötsel, säger Oscar Aspman.

Det förändrade ansvaret för insamling medför flera fördelar. Framför allt är det ett verktyg för att möta EU-krav och höga mål för materialåtervinning till år 2030. När det gäller papper och metall är det ganska bra siffror redan nu men för både glas och plast återstår en hel del för att nå målen. Catrin Lyckerev är renhållningsingenjör och hon berättar att det största bekymret är att plastförpackningar ofta hamnar i soporna i stället för på återvinnings­stationen.

– Alla förpackningar av papper, plast, glas och metall ska sorteras ut lämnas på en återvinningsstation. Där lämnar du också tidningar och papper, säger hon.

Det är mycket på gång och det gäller att hålla sig uppdaterad. Catrin berättar att det finns många olika sätt att hitta information.

– Vi kommer att informera löpande både här i Vårt Krokom och på hemsidan. Och så vill jag påminna om följebrevet som skickas ut vid varje fakturering, missa inte det, avslutar Catrin Lyckerev.

Åsa Sjödin

Meny