Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Kommunen till er tjänst

Kvinna sitter framför dator

Catrin Lyckerev är renhållningsingenjör och hon jobbar bland annat med att utveckla kommunens e-tjänster.

På medborgarnas önskelista står det en bättre dialog med kommunen – och ännu snabbare service. Det vill kommunen förstås hörsamma, och arbetar flitigt för att stå till folkets tjänst – och framför allt i form av E-tjänster.

Det är nya tider för kommunen i flera avseenden, inte minst när det handlar om kommunikationen med medborgarna. Pandemin ställer ännu högre krav på att hitta nya mötesplatser och forum, i stället för traditionella fysiska möten. Även om kommunen vill kunna möta medborgarna öga mot öga i angelägna ärenden även i framtiden, så lägger tjänstemännen stort engagemang på att utveckla det digitala utbudet, med ett särskilt fokus på E-tjänster. Det är visserligen inte en ny företeelse, men kommunen har växlat upp ordentligt på just det området. Det handlar om allt från byggärenden, miljöfrågor till näringslivsärenden. Eller om att söka ekonomiskt bistånd och plats i förskolan. Ulla Schill, kommunens samhällsbyggnadschef, förklarar.

– Det är viktigt att kommunen hänger med i digitaliseringen. Vi behöver bli bättre på återkoppling gentemot kunderna, och automatiseringen kommer att bidra till att vi blir mer tillgängliga och kan erbjuda en bättre service, både för privatpersoner och företag.

Faktum är att belastningen på förvaltningen har ökat de senaste åren, och att medborgarna får allt högre krav på snabb leverans – utan att personalstyrkan blir större. En del av lösningen är alltså E-tjänster, som Ulla Schill tror kommer att leda till mer nöjda kunder.
– Då kan alla vända sig till kommunen precis när de vill, och både kunderna och tjänstemännen använda sin tid på bästa sätt, säger hon.

Catrin Lyckerev, renhållningsingenjör, förklarar hur E-tjänster faktiskt förenklar tillvaron. Hon tar emot en del av de runt 2 000 ärenden per år som kommer till deras enhet.

– Den stora kundnyttan med E-tjänster är att medborgarna kan göra sitt ärende när de passar dem. Man fyller bara i uppgifterna i e-tjänsten och skickar in. Man får alltid en bekräftelse. I de fall vi behöver kontakta kunden så hör den tjänsteman som är bäst lämpad av sig till kunden, berättar Catrin.

E-tjänster är win-win för alla. Vi får in alla uppgifter vi behöver, ger snabbare återkoppling till kunden och skapar bättre arbetsmiljö.

Hon tar slamtömning som ett exempel, vilket är ett mycket vanligt ärende.

– Om man vill avboka sin slamtömning, eller ändra intervall, så är det både snabbt och smidigt med E-tjänsten. Det behövs sällan några kompletterande uppgifter, och i slutändan innebär det att vi får mer tid över till andra ärenden, där vi kanske behöver prata med någon kring ett svårare fall.

Catrin Lyckerev poängterar att alla fortfarande kan ringa till samhällsbyggnadsförvaltningen via kundcenter, och ett journummer vid brådskande fall. Hon välkomnar verkligen kommunens satsning på digitala lösningar – och uppmuntrar fler medborgare att använda dem.

– E-tjänster är win-win för alla. Vi får in alla uppgifter vi behöver, ger snabbare återkoppling till kunden och skapar bättre arbetsmiljö. Det blir även billigare eftersom kostnaden för porto minskar. Vem vet, i framtiden kanske det även går att betala ärenden direkt med Swish, i stället för att behöva hantera fakturor? Då skapas verkligen mer tid till service för medborgarna.

På kommunens hemsida krokom.se/etjanster hittar du alla E-tjänster.

Anders Lundin

Meny