Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Tankar för framtiden

En renhållare tankar HVO i en sopbil, en annan man tittar på.

Krokoms kommun vill vara en före­gångare i miljöarbetet, här finns goda förutsättningar till att lyckas nå målen i Agenda 2030. Som ett led i detta tankas kommunens tunga fordon redan nu med HVO.

– Så fort vi fick veta att det fanns HVO i pum­parna i Krokom så tvekade vi inte. Det är cirka en krona dyrare per liter att tanka HVO mot diesel, men det är värt det, säger Oscar Asp­man, verksamhetschef för renhållning.

HVO är ett förnybart bränsle som minskar klimatpåverkan med uppemot 90 procent. Det var de tunga fordonen och bokbussen som var kompatibla att övergå till HVO medan samma möjlighet inte fanns för de lätta fordonen. Men eftersom de tunga fordonen kör nästan 7 000 mil per år, är miljövinsterna stora.

Så fort vi fick veta att det fanns HVO i tankarna i Krokom så tvekade vi inte.

– Det är viktigt att vi gör vårt för att nå miljö­målen, det har med planeten och kommande generation att göra. De har rätt till samma möj­ligheter som vi, säger han.

På Krokomsbostäder byter man ut hela sin fordonsflotta så att alla bilar kan köra på HVO eller el, och de fordon som inte kan konverteras till HVO säljs, ett arbete som är färdigt i månadsskiftet.

– Vi har gasat på vad gäller HVO, vi vill bli helt fossilfria år 2030. Nu inventerar vi traktorer, gräsklippare och snöslungor. Vi vill gå i bräschen före alla andra och kunna profilera oss som gröna, säger Thomas Flyborg som är fastighetsförvaltare på Krokomsbostäder.

Agenda 2030 är en gemensam plan för FN:s medlemsländer som ska arbeta mot en social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling. Kommunen har kopplat sina miljömål mot dessa och det handlar om att kommunen ska gå mot en mer hållbar och rättvis kommun. Där fokus ligger på minskat miljö- och klimatavtryck och en förbättrad hälsa för både de yngre och äldre åldersgrupperna.

– Det är lätt att man reducerar Agenda 2030 till enbart miljöfrågor som drivs av enskilda partier, men det är så mycket mer än så. Vi måste därför öka vår kunskap i kommunen om vad det egentligen handlar om, för att bättre kunna koppla ihop våra övergripande mål med Agenda 2030:s målområden, säger Jonas Törngren, kommundirektör. 

Jonas Törngren har tagit initiativ till att styr­elsen, presidiet och några tjänstemän ska gå en
utbildning i november för att höja kunskapen kring Agenda 2030.
– Vi måste bryta ner målen och göra konkret verkstad av det och välja våra delar i det här, säger han.

Miljömålen i praktiken handlar också om Håll­plats Nälden med grön arbetspendling, Grönt Center i Ås som utvecklingsmotor för de gröna näringarna och att få ökad mobiltäckning och bredband för att minska resandet. Dessutom finns beslut om att i möjligaste mån ska bygga med trä vid nyproduktion. Ambitionerna inom politiken är stora.

– Vår kommun har goda förutsättningar att ta en tätposition i klimatomställningen. Här finns gott om skog, vatten och vind och en vilja att utveckla ny grön teknik. Vi vet att våra invånare värderar miljö, natur och friluftsliv högt och det sporrar oss att fokusera på dessa frågor, säger Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Susanne Kvarnlöf

Meny