Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Hushållspapper är vanligaste fultorkningen

Blå leksaksbil, bollar, studsbollar och en legobit. Hittat på reningsverk.

Bildexempel på fynd på reningsverket. Solklara fulspolningar.

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag då globala sanitetsfrågor uppmärk­sammas över hela världen. I Sverige har vi ett bra avloppssystem men många använder det så det ändå orsakar miljöproblem.

Ett stort toa­lettrelaterat problem är att vi spolar ner saker som inte hör hemma i våra toaletter. Situationen som uppstår när toalettpapperet är slut ligger bakom många fulspolningar.

Alla kan nog känna igen sig i paniken när toalett­papperet är slut. Oftast löser vi situationen genom att ful­torka oss med hushållspapper som sedan fulspolas ned i toaletten.

Var tredje svensk känner inte till att hushålls­papper inte ska spolas ned i toaletten. Hushålls­papper och våt­servetter löses inte upp som toalettpapper gör och riskerar därför att orsaka stopp och översvämningar. Många tror att det är rutornas storlek som är problemet men det hjälper alltså inte att strimla hushålls­papperet, det löses inte upp ändå eftersom det är till­verkat för att hålla.

Motsvarande 9 hushållsrullar per person och år fulspolas i toaletten

Nedspolat hushållspapper och våtservetter ger stopp i ledningar och pumpar och kan även orsaka över­svämningar med efterföljande ut­släpp av orenat avloppsvatten till våra vatten­drag. Det uppstår också en stor mängd avfall som måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningssystemet och köras bort för förbränning. I snitt rensas ungefär 1,3 kg skräp per person och år bort från avloppsvattnet.

Allt skräp som rensas bort från gallren mot­svarar i vikt ca 9 hushållspappersrullar per person och år. Det är en kostsam hantering som vi skulle kunna undvika om vi alla blev bättre på att slänga skräp där det hör hemma.

Fakta och tips på att sluta fulspola och fultorka

Fakta och tips på att sluta ful­spola och fultorka

Sveriges vanligaste ful­torkningar i storlek­sordning

 1. Hushållspapper
 2. Pappersnäsduk
 3. Servetter
 4. Våtservetter
 5. Pappershandduk
 6. Utrivna tidningssidor
 7. Underkläder eller annan textil

Vad betyder fulspola?

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Bäst tipset för att sluta fulspola är att alltid ha en papperskorg på toaletten där hus­hålls­papper, våtservetter och annat skräp kan slängas. Skräp ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor. Förpackningar ska källsorteras.

Det här får du spola ner i toaletten

Allt som kommer inifrån kroppen. Kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Toalettpapper är gjort för att spolas ned i toaletten. Hushållspapper och våtservetter löses inte upp av vatten.

Vad betyder fultorka?

Att torka sig med någonting annat än toalettpapper. Vanligast är hushålls­papper. Det är helt okej så länge som det slängs bland förbränningsbara sopor och inte spolas med i toaletten.

Så här kastar du rätt

 • Bomullstussar, tamponger, bindor, våtservetter, tops, tandtråd, hår, snus och annat skräp ska till papperskorgen.
 • Överbliven medicin ska lämnas till Apoteken.
 • Kemikalier som målarfärg och nagellack ska lämnas till åter­vinningscentralen.
 • Häll överbliven matolja i en flaska eller dunk och torka ur matolja och stekfett ur stek­pannor med papper. Den fyllda flaskan och papper slängs i brännbara sopor.

Meny