Sammanfattning Informationsmöte Ås 22 februari 2024

22 februari 2024 hölls ett informationsmöte om detaljplaner för Åsbygden. Det var ett stort intresse och bra uppslutning, både på plats i Ås skola och via Teams-länk.

Det var bra uppslutning när kommunen bjöd in till informationsmöte för detaljplaner för Åsbygden en torsdag kväll i februari. Ett sextiotal personer deltog på plats i Ås skola och ytterligare dryga 20 personer deltog på länk via Teams.

Stadsarkitekt Simon Östberg och Fastighetschef Tomas Nilsson höll en presentation som behandlade såväl samhällsbyggnadsprocessen som hur Åsbygden vuxit fram till vad det är idag. Presentationen fördjupade sig lite extra i planerna för Ås båthmamn och Blomsterhagen.

Simon Östberg berättade också lite kort om det planprogram som ska tas fram för Centrala Ås där kommunen gärna vill ha ett tidigt dialogmöte för att ta reda på vad som är viktigt för Åsborna. Detta möte kommer att ske i form av en drop in där man kan komma och samtala med kommunens tjänstemän. Någon gång efter påsk blir mötet, vi kommer med mer information inom kort!

Avslutningsvis behandlades Infrastrukturen för området med Tängvägen och Nyhemsvägen.

Ta del av presentationen från mötet Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Efter presentationen hade åhörarna möjlighet att ställa frågor. På plats för att svara fanns, förutom Simon och Tomas, Kajsa Mattsson, Tillväxtchef och Maria Jacobsson, (S) Kommunstyrelsens ordförande.

Frågor och svar från mötet

Ska all trafik ner till båthamnen gå via Tängvägen eller öppnar kommunen upp Sjöhemsvägen? Vi är oroliga för att det ska bli en ökad trafik längs vägen.

Hur kommer kommunen att arbeta för att skapa säkra sätt för barnen att ta sig till skola och förskola i centrala Ås när antalet boende och bostadsområden ökar?

Kommunen har täta dialoger med Trafikverket. Vi ser också över säkerheten via gång- och cykelvägar och hämta/lämna vid skolor.

Trafiksituationen vid Sånghusvallen är inte bra. Det finns en vägövergång som ser ut som ett övergångsställe utan att vara det och många bilister kör fort. Trafikljuset är dessutom trasigt. Vad gör kommunen åt detta?

Vad innehåller den regionala transportplanen?

Den regionala transportplanen ägs av Region Jämtland Härjedalen och finns att hämta på deras webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är svårt att komma fram med stora maskiner i Ås. Hur tänker kommunen åtgärda det?

Hur ska visionen om Ås båthamn att finansieras?

Kommunen kommer att ge markanvisning för området till en, eller flera, exploatör(er) som bygger bostäder. Kommunens försäljning av den planlagda marken för bostäder kan finansiera en stor del av de satsningar som finns i visionen för naturområdet.

Hur tänker kommunen kring att värna grönområden och skogsområden? Vi upplever att många grönområden och skogsområden har bebyggts och kvarvarande ytor har minskat.

Det verkar som att kommunen tillåter bebyggelse alldeles intill Jämtkrafthallen, hur tänker kommunen kring att värna rekreationsområden som skog och skidspår? De kommer ju att få ännu större betydelse och nyttjas av många fler när antalet bostäder ökar?

Skidspåret kommer inte att tas bort eller minskas. Bostadshuset byggs på andra sidan Nyhemsvägen, från Föreningshuset och skidspåren sett. Det nya planprogrammet som är under framtagande värnar om och visar på områden för rekreation

Hur höga ska husen som Krokomsbostäder ska bygga på Frejas bli? Kommer de att bli högre än kyrkan?

Kyrkan är ca 36 meter hög. De femvåningshus som planeras på området Freja har fått bygglov på en total höjd på 19,39 meter. Detaljplanen för området vann laga kraft redan 2017 och medger upp till tre flerbostadshus med max 5 våningar. Nyproduktionen av 63 lägenheter kommer att komma i gång under 2024. Både planprogrammet och pågående trafikutredningar tar hänsyn till denna exploatering.

Vart ska barnen från nya området Blomsterhagen gå i skola?

Området Blomsterhagen finns med i elevprognosberäkningen som kommunen arbetar med löpande.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny