Täng 2:81, Ås (Ås båthamn)

Syftet med planen är att skapa ett attraktivt område där boende och strandnära friluftsliv samverkar. Cirka 60-70 lägenheter i form av radhus och flerfamiljshus planeras. Ett cirka 100 meter långt område som ligger mellan planerad bebyggelse och sjön upplåts för friluftsliv, där möjlighet ges för utrymmen som bollspel, lek, café med mera.

Detaljplanens status

Samråd

Illustrationsbild Ås båthamn

Illustrationsbild Ås båthamn

Frågor på förslaget ställs till fraga.asbathamn@krokom.se eller ring kundcenter på telefon 0640-161 00.

Samrådet pågår mellan den 15 maj – den 12 juni 2020. Eventuella synpunkter på förslaget får framföras skriftligen senast den 12 juni 2020.

Synpunkter skickas till:

Krokoms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
835 80 Krokom

Synpunkter kan även inlämnas digitalt till kundcenter@krokom.se

Den som inte senast under samrådstiden framfört skriftliga synpunkter samt uppgett namn och fullständig adress kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.