Ledarpris 2023 - Mina Wiklund & Peo Eriksson

Mina Wiklund och Stella Eriksson

I Offerdal finns två fantastiska förebilder för såväl barn som vuxna. Under hela året engagerar de och aktiverar barnen i bygden, och ger dem möjlighet att vara en del av den sociala gemenskapen. Alla barn, oavsett förutsättningar, är välkomna.

Rörelseglädjen de bjuder in till ger barnen både bättre självförtroende och starkare kroppar. Dessa ledare ideella engagemang sträcker sig utöver det förväntade och för dem finns inga problem som är för svåra att lösa.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny