Årets företagare 2023 - INAB, Industrian­lägg­ningar i Norrland AB

Inab och föreningen Företagarna

För detta familjeföretag är inget jobb för litet eller för stort. Oavsett uppdragens storlek är det alltid kvalitén som är viktigast. De är den andra generationen ledare som visar att de står pall för både pandemi och konjunkturer.

Med sin stabila värdegrund ser företagarna sina 30 anställda som deras främsta resurs som i gengäld ger en stor lojalitet som utmärker sig genom stort ansvarstagande med gedigen erfarenhet och kompetens och med ett slutresultat av nöjda kunder.

Genom deras deltagande i Mittuniversitetets projekt för Hållbart Samhällsbyggande och arbete inom Sveriges Byggindustrier visar de att har ett stort genuint intresse för att möta framtiden på ett hållbart sätt inom sin bransch.

Årets företagare gillar när det finns lokala arenor där människor kommer i rörelse och är en engagerad sponsor framförallt inom ungdomsidrotten.

På bilden från vänster till höger: Karin Bondeson, Företagarna, Fredrik Olofsson, Inab, Marcus Olovsson, Inab, Jennie Klaesson, Företagarna. Anders Falk på Inab, som inte deltog i kvällen, vann också priset.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny