Guldkroken 2023 - Café Hopp

Café Hopp

Från att ha börjat som en mindre träffpunkt för ensamma, har man nu utvecklat verksamheten till att både ge arbetsträning för personer som behöver ta sig vidare i livet samt att göra fler aktiviteter för att bryta isolering. Promenader, handkraft, redskap för att må bra i vardagen, gemensamma luncher – det är några av sakerna som erbjuds; och alla är välkomna oavsett vilka förutsättningar man har eller var man kommer ifrån.

Det är en viktig mötesplats för personer som behöver få gemenskap och en kvalitét i vardagen för att skingra ensamheten.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny