Pressmeddelanden

Pressmeddelande

 1. Färre fallolyckor bland äldre i Krokom

  Nyheten har passerat sitt bäst före-datum Fall och fallskador bland äldre är ett växande problem i samhället. Krokoms kommun har minskat antalet

 2. Rapport från KS 23 oktober

  Nyheten har passerat sitt bäst före-datum Kulturskolan var den fråga som väckte diskussioner på kommun­styrel­sens möte den 23 oktober. Förslag till

 3. Extra pengar till barn- och utbild­nings­för­valt­ningen

  Nyheten har passerat sitt bäst före-datum Barn- och utbildningsförvaltningen har idag fått extra medel för att kunna behålla nuvarande organisation

 4. En god med­borgar­dialog ger växt­kraft för kommunen

  Nyheten har passerat sitt bäst före-datum Malin Bergman, C, Björn Hammarberg, M, och Niklas Rhodin, S, är eniga. Dialogen är nyckeln till förankring

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny