Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Lex Sarah görs efter utred­ning om arbetstids­fusk

A half alarm clock in chrome

Utredningen om arbetstidsfusk inom LSS i Krokoms kommun är avslutad och visst fusk har upptäckts. Verksamhetschef Malin Andersson har nu valt att göra en anmälan enligt Lex Sarah.

Fusket handlar bland annat om att medarbetare tagit mer friskvårdstid än de har rätt till. Utredningen har också visat på vissa brister i rutinerna kring bland annat så kallade pedagogiska måltider.

Utredningen om kränkande särbehandling, efter rapporter om en negativ jargong i arbetsgruppen, beräknas vara klar efter sommaren.

För mer information:
Malin Andersson, verksamhetschef Stöd och service
Telefon: 0640 161 00
E-post: malin.e.andersson@krokom.se

Meny