Pressmeddelanden

Pressmeddelande

  1. Rapport från KS 23 oktober

    Kulturskolan var den fråga som väckte diskussioner på kommun­styrel­sens möte den 23 oktober. Förslag till beslut i kommunfullmäktige blev att flytta

  2. Extra pengar till barn- och utbild­nings­för­valt­ningen

    Barn- och utbildningsförvaltningen har idag fått extra medel för att kunna behålla nuvarande organisation under 2019. Med hjälp av medel från

  3. En god med­borgar­dialog ger växt­kraft för Krokoms kommun

    Malin Bergman, C, Björn Hammarberg, M, och Niklas Rhodin, S, är eniga. Dialogen är nyckeln till förankring och utveckling. Birgitta Lundgren, chef

Hjälpte informationen på sidan dig?