Pressmeddelanden

Pressmeddelande

 1. Länsstyrelsen upphäver tre bygglov i Önsjöområdet

  Länsstyrelsen går på försvarsmaktens linje och upphäver tre bygglov i Önsjöområdet. 2021 söktes bygglov på de aktuella fastigheterna och samtliga

 2. Nu tar vi sikte på Krokoms centrum

  Krokoms kommun har i samband med framtagande av fördjupad översiktsplan för Älvområde Krokom konstaterat att det finns behov av att ta ett

 3. Det går bra för Krokom-mer än fördubbling ekonomiskt

  Krokoms kommun ser ut att göra ett historiskt år ekonomiskt och plussar 48 miljoner för helåret 2022, vilket är mer än en fördubbling jämfört med

 4. Ekonomiskt bistånd retroaktivt till barnfamiljer

  Den som sökt och beviljats ekonomiskt bistånd under juli och augusti, och som har rätt till tilläggsbidraget som gäller från den 1 juli kommer att få

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny