Pressmeddelanden

Pressmeddelande

 1. Skolorna i Krokoms kommun visar toppresultat

  Foto: Anneli Åsén Resultatet från årets mätning Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK visar att hela 88,5 procent av eleverna i årskurs 9 är behöriga

 2. Minskat sparkrav – Öppna enheten räddas

  Barn och unga i behov av stöd och personer med missbruksproblem fredas när socialnämnden i Krokom idag fattat beslut om besparingar. – Vi säkrar

 3. Färre fallolyckor bland äldre i Krokom

  Fall och fallskador bland äldre är ett växande problem i samhället. Krokoms kommun har minskat antalet allvarliga fallolyckor med över femtio procent,

 4. Rapport från KS 23 oktober

  Kulturskolan var den fråga som väckte diskussioner på kommun­styrel­sens möte den 23 oktober. Förslag till beslut i kommunfullmäktige blev att flytta

Hjälpte informationen på sidan dig?