Premiär för nya mötesplatser för seniorer

två glada seniorer spelar boule

I april öppnar nya mötesplatser för seniorer i Krokom och Nälden, i Krokoms kommuns regi. Fokus kommer dels vara på gemenskap och umgänge, dels på friskvård och information. Satsningen på mötesplatser ska leda till att seniorer får en mer social vardag och håller sig friskare.

På Ma råkes, som mötesplatserna kallas, kan seniorer umgås, friskvårda sig och fika. Till att börja med kommer mötesplatserna finnas i Krokom och i Nälden, men planen är att öppna på fler orter i Krokoms kommun så snart som möjligt. I Krokom hålls den första träffen 8 april och i Nälden hålls premiären 17 april.
– Vår tanke är att komplettera de träffpunkter som redan finns i stället för att konkurrera med dem, säger Linnéa Edström, äldrepedagog, som driver Ma råkes.

Förutom gemenskap kommer träffarna även att innehålla nyttig information och aktiviteter som följer ett särskilt tema varje månad. Temat för april är ”trygg och säker” vilket bland annat kommer att innebära att kommunpolisen och Brottsofferjouren kommer och informerar om bedrägerier mot äldre.
– Jag hoppas att många vill komma hit och umgås, ta en kopp kaffe eller spela spel en stund. Det känns fint att få bidra till att människor får en aktiv, social och värdefull vardag, fortsätter Linnéa Edström.

Ma råkes är ett led i Krokoms kommuns satsning på hälsofrämjande insatser för seniorer. Ofrivillig ensamhet är ett av folkhälsoproblemen som socialförvaltningen hoppas kunna minska hos åldersgruppen.
– Vi satsar på förebyggande insatser för seniorerna. Det är en åldersgrupp som blir fler och fler, så vi behöver göra det vi kan för deras hälsa. Gemenskap är otroligt viktigt för välmåendet och därför vill vi erbjuda mötesplatser, säger Anna Berkestedt Jonsson.

– Forskningen säger att ensamhet är nedbrytande både fysiskt och psykiskt. Efter att vi gjorde en enkät om ofrivilligt ensamma äldre är jag otroligt glad att vi i politiken beslutade att lägga resurser på detta viktiga arbete. I och med svårigheterna att rekrytera inom äldrevården behöver vi verka för en friskare äldre befolkning och det här är ett led i det, säger Gunnel Persson Westin, ordförande i socialnämnden i Krokom.

Läs mer om Ma råkes

För mer information:

Linnéa Edström, äldrepedagog
Telefon: 0640 163 19

Anna Berkestedt Jonsson, chef för socialförvaltningen
Telefon: 0640 162 90

Gunnel Persson Westin, S, ordförande i socialnämnden
Telefon: 0640 163 70

Meny