Krokom satsar på seniorers motion

en äldre herre och en äldre dam står på en gårdsplan i reflexvästar och med gåstavar

Marianne och Oddvar Gabrielsson visar reflexväst och gåstavar.

75-åringarna i Krokom får nu en gåva i samband med sitt hälsosamtal som ska göra det lättare att leva ett aktivt liv. Sedan 2023 får 75-åringarna broddar, gåstavar och reflexväst för att underlätta vinterpromenaderna.

Sedan tio år tillbaka erbjuds 75-åringarna i Krokoms kommun ett hälsosamtal med distriktsköterska för att fånga upp eventuella hälsobekymmer och hjälpa seniorerna att fortsätta vara så friska som möjligt. Tidigare har kommunen delat ut broddar i samband med hälsosamtalet men sedan 2023 får 75-åringarna även gåstavar och reflexväst – ett initiativ av enheten för bistånd, hälsa och sjukvård som kommer att fortsätta 2024.

– Vi vill uppmuntra och stötta våra seniorer att vara så friska som möjligt, både för deras egen skull men också för att vår befolkning blir äldre och äldre, vilket innebär en utmaning för vård- och omsorgsverksamheterna, säger Gunnel Persson Westin (S), ordförande för socialnämnden.

– Forskning visar hur viktigt det är med rörelse för att vara frisk. Nu satsar vi på att dela ut verktyg för att man ska fortsätta kunna vara aktiv som senior och vi hoppas få se många 75-plussare ute och gå i Krokoms kommun, säger Anna Berkestedt Jonsson, chef för socialförvaltningen.

För mer information:
Gunnel Persson Westin, S, ordförande i socialnämnden
Telefon: 0640 163 70

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Telefon: 0640 162 90

Meny