Ungdomspanelens handbok berättar vad unga medarbetare vill ha

Åhörare i ett möte

Nu har Ungdomspanelen sagt sitt – så ska Krokoms kommun bli en ännu bättre arbetsgivare för unga! Inkludering och goda utvecklingsmöjligheter är något som är viktigt enligt de unga medarbetarna.

Under 2023 har unga medarbetare i Krokoms socialförvaltning regelbundet samlats för att diskutera hur Krokoms kommun ska bli en ännu bättre arbetsgivare för unga. Insikterna och kunskapen har nu sammanställts i en handbok för chefer och HR-personal i kommunen.

Ungdomspanelen, som satsningen kallas, har startats av socialchef Anna Berkestedt Jonsson i samarbete med Omsorgsförmedlingen, som respons på ett starkt ökande behov av personal.
– Vi står inför en stor utmaning i socialförvaltningens verksamheter. Antal äldre i behov av stöd ökar i hög takt samtidigt som personer i arbetsför ålder och unga blir allt färre. I Krokom kommer antalet personer över 80 år att öka med 86 % 2020–2035. Vi måste därför agera för att attrahera fler medarbetare – framför allt unga!

Under Ungdomspanelens träffar har de gått igenom alla stegen av en medarbetares livscykel, från det att man ser en platsannons, rekryteras och introduceras, till dess att man avslutar sin anställning. Handbokens kapitel är fulla av lärdomar och goda råd för varje steg. En lärdom är att det är viktigt att inkludera vikarier i hela arbetet, till exempel i planering och möten. Då får man upp ögonen för hur jobbet kan se ut om man fortsätter. Ett annat exempel är att det behöver finnas möjligheter till utveckling inom arbetet på olika sätt, genom utbildning eller genom att få testa olika yrken inom kommunen.

Något panelen återkommer till är att det är trevligare att arbeta inom vård och omsorg än vad de kanske först väntade sig och att det är viktigt att motverka fördomar om vårdyrkena. ”När jag började jobba inom hemtjänsten blev jag förvånad över hur lugnt det var” är ett av citaten i handboken.

– Mötena med deltagarna har varit något jag har sett fram emot mer och mer för varje träff. De har utvecklat mig som chef och ledare och gett massor med nya insikter, ny energi och framtidstro. Jag är otroligt tacksam för deras engagemang i att utveckla Krokom som arbetsgivare för unga medarbetare, avslutar Anna Berkestedt Jonsson.

För mer information:
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Telefon: 0640 162 90

Läs mer om Ungdomspanelen

Meny