Landöns förskola stängs

Barn- och utbildningsnämnden i Krokoms kommun har fattat beslut om att minska antalet förskoleplatser i Offerdal till hösten. Beslutet innebär att verksamheten i Landöns förskola flyttas till andra enheter.

Den politiska majoriteten i barn- och utbildningsnämnden fattade den 4 juni beslut om att minska antalet förskoleplatser i Offerdal. Det innebär att verksamheten i Landön flyttas till andra förskolor i området, med start den 1 augusti. Både personal och vårdnadshavare har fått ta del av förslaget.

- Det finns flera anledningar till det här beslutet. Antalet barn i området har minskat, prognosen pekar på fortsatt minskning. Dessutom öppnar vi snart en ny förskola i Kaxås som är större än den nuvarande, säger Jannike Hillding, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Jan Colm, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, säger att verksamheten behöver anpassas efter de förutsättningar som finns. I Offerdalsområdet finns många tomma platser inom förskolan.

- Trots att beslutet nu är fattat att flytta verksamheten från Landön har vi ändå 30 tomma platser i våra förskolor i Offerdal. Alla vårdnadshavare med barn på Landöns förskola har fått ny förskoleplats utifrån sina önskemål, vilket förstås känns bra, säger Jan Colm.

De elever som har haft plats på fritidshemmet har fått ny plats på Änge skolas fritidshem.

För mer information:
Jannike Hillding (M), ordförande för barn- och utbildningsnämnden
Telefon: 070 327 59 99

Jan Colm, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 076 127 42 86

Meny