Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Tillsynen visar att före­­tagen tar ansvar

Closeup portrait macro of food being eaten

Företagarna i Krokoms kommun gör ett bra jobb för att hindra spridning av Covid-19. Det står klart efter bygg- och miljöavdelningens inspektioner på runt 25 restau­ranger och caféer i kommunen.

De få brister som upptäckts har snabbt åtgärdats av de ansvariga och inga sanktions­åt­gärder har behövt vidtas. Företagarna har verk­ligen an­strängt sig för att hitta bra lösningar för att förhindra smitt­spridning.

Bygg- och miljöavdelningen kommer att fortsätta med så kallad trängsel­tillsyn hela sommaren. Den görs utifrån den nya lagen som trädde i kraft den 1 juli i år. Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serverings­ställen ger kommunen befogenheter att vidta sank­tions­åtgärder om lagen inte efterlevs. Så här långt har det alltså inte behövts.

Företagarna har gjort ett gott grundarbete, nu är förhoppningen att be­sök­are hjälper till att förhindra trängsel. Besökarnas personliga ansvar att hålla avstånd är fortsatt en mycket viktigt del i förhind­rande av smittspridningen.

Meny