Solstrålens fritidshem

Solstrålens fritidshem är ett av fem fritidshem i anslutning till Ås skola.

Elevgrupperna är åldersblandade och eleverna kommer oftast från två klasser.

Meny