Translate site

Startsida Krokoms kommun

Dricksvatten

Dricksvatten är sötvatten avsett att drickas av människor. Dricksvatten behandlas i Sverige som ett livsmedel – kanske det viktigaste.

"Människan kan överleva i flera veckor utan mat men bara i några dagar utan dricksvatten". I Sverige har vi i jämförelse med stora delar av övriga världen ett dricksvatten av mycket god kvalitet.

Det är Livsmedelsverkets föreskrifter som reglerar vilka krav som ställs på ett dricksvatten. Vi skall vara glada att dessa föreskrifter är så hårda och tvingande att leva upp till då ett orenat dricksvatten är en källa till sjukdom och ohälsa på många håll runt om i världen.

I Krokoms kommun har vi alla förutsättningar att kunna producera ett gott och hälsosamt vatten. Vår kommun är dock utsatt för klimat- och miljöpåverkan som kan inverka negativt på vattentäkterna. Därför tas kontinuerliga vattenprover för att kontrollera vattenkvalitén. I vår kommun är större andelen av vattentäkterna av grundvattentyp, vilket är stabilare och påverkas mindre av förändringar i miljön.

Kontroll av dricksvatten
Bygg- och miljöavdelningen utför kontroller på vattenverk och vattenledningsnät. Kontroll görs både på kommunala anläggningar och där vattnet används i en livsmedelsanläggning.

Om du har egen brunn ansvarar du själv för vattnet. Har du funderingar om ditt dricksvatten är du välkommen att kontakta Bygg- och miljöavdelningen, se kontaktinformation i spalten till höger.

Korta fakta om Krokom:

 • Antal vattenverk: 20 st
 • Antal anslutna personer: cirka 11 000 st
 • Producerad mängd dricksvatten:1 300 000 m³

Visste du detta om vatten?

 • 97 procent av allt vatten finns i haven
 • 2 procent är bundet i is och glaciärer
 • 1 procent är sötvatten varav
  • 95 procent är grundvatten och
  • 5 procent är ytvatten

Den genomsnittliga användningen av vatten per person och dygn i ett hushåll är cirka 180 liter, som fördelas så här:

 • 10 liter för dryck och mat
 • 35 liter för WC-spolning
 • 35 liter för disk
 • 25 liter för tvätt
 • 65 liter för personlig hygien
 • 10 liter för övrig användning
Uppdaterad 2016-12-14 av Malin Lodesjö

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »