Translate site

Startsida Krokoms kommun

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens "regering". Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för ledning och styrning av den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ. I Krokoms kommun består kommunstyrelsen av 13 ledamöter och 13 ersättare

Kommunstyrelsen ska följa de andra nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter och bevaka utvecklingen på områden som har betydelse för kommunen.

Kommunstyrelsen har också till uppgift att bereda ärenden till fullmäktige.

Kommunstyrelsen sammanträder i regel en gång per månad (utom juli och augusti). Dessa sammanträden är inte offentliga. 

Kommunstyrelsens möten är öppna

Mötena är öppna, vilket innebär att allmänheten får sitta med och lyssna.

Uppdaterad 2017-06-28 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »

Cookies på krokom.se