Täppans för­skola, Krokom

Täppans förskola ligger i ett lugnt område i Krokom, cirka 1 kilometer från centrum. Vi har två avdelningar – Hit och Dit.

Vi har en stor gård som uppmuntrar till lek och rörelse. Vi har fina skogsområden inom gångavstånd och närheten till naturen gör att vi ofta har gruppverksamhet ute.

Vår målsättning är att barnen ska få uppleva en trygg, rolig och kreativ vardag på förskolan där vi arbetar för att stärka och utveckla varje individ enskilt och i grupp.

Maten får vi från Nyhedens skola.

Utifrån förskolans läroplan ska undervisningen under året innehålla alla delar i läroplanen så som socialt samspel, språk, matematik, naturvetenskap, skapande aktiviteter samt rörelse och motorik.

Förskolans adress är Modéns väg 1, 835 80 Krokom.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny