Larvens förskola, Krokom

Larvens förskola ligger i centrala Krokom, cirka 20 kilometer nordväst om Östersund.

Förskolan består av två avdelningar, som arbetar nära tillsammans och delar upp barnen i mindre grupper för att ibland arbeta med teman och ibland arbeta utifrån åldersindelning.

Utifrån förskolans läroplan ska undervisningen under året innehålla alla delar i läroplanen så som socialt samspel, språk, matematik, naturvetenskap, skapande aktiviteter samt rörelse och motorik.

Förskolans adress är Kyrkvägen 10, 835 32 Krokom.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny