Lyckebo förskola, Krokom

Lyckebo förskola ligger i centrala Krokom, 20 kilometer väster om Östersund. Här finns två avdelningar, Lyckan och Boet. Boet för de yngre barnen och Lyckan för de äldre. Verksamheten planeras utifrån läroplanen för förskolan och efter barnens behov.

Lyckebo ligger nära fina naturområden som vi utnyttjar året runt för både lek och lärande. I skogen tittar vi på årstidsväxlingar, djur- och växtliv samt får motorisk träning. På vintern åker vi skidor i skidspåret intill gården och skridskor på isbanan bredvid. Madrass och stjärtlapp åker vi både på gården och i backar utanför. Leken är en prioriterad aktivitet på vår förskola. Vi arbetar därför mycket med att ständigt förbättra både inne- och utemiljön för att inspirera barnen till fantasifull lek och ett lustfullt lärande. Vi arbetar dagligen med sång, rim, ramsor och högläsning.

Vi har ett mottagningskök där frukost och mellanmål tillagas på förskolan. Lunchen kommer från köket på Nyhedens skola.

Utifrån förskolans läroplan ska undervisningen under året innehålla alla delar i läroplanen så som socialt samspel, språk, matematik, naturvetenskap, skapande aktiviteter samt rörelse och motorik.

Förskolans adress är Lyckes väg 41, 835 80 Krokom.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny