Vikebo förskola och fritidshem, Rötviken

Vikebo förskola ligger cirka 95 km från Krokoms centralort. Förskolan ligger en dryg mil från skolan i samhället Rötviken. Vikebo förskola är också fritidshem för eleverna från Valsjöbyns skola.

Förskolan är en samiskt integrerad förskola för de samiska barnen i Hotagen-området. Krokoms kommun är samiskt förvaltningsområde och har ett särskilt uppdrag att stärka språk och kultur för de samiska barnen.

Eleverna tillhör Valsjöbyns skola som ligger en dryg mil norrut. Det finns en avdelning, Vikebo.

Utifrån förskolans läroplan ska undervisningen under året innehålla alla delar i läroplanen så som socialt samspel, språk, matematik, naturvetenskap, skapande aktiviteter samt rörelse och motorik.

Förskolans adress är Rötviken 201, 835 61 Föllinge.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny