Bjäker­dalens för­skola, Föllinge

Bjäkerdalens förskola ligger i Föllinges utkant, cirka 45 kilometer norr om Krokoms centralort. Bjäkerdalen har skogen inpå knutarna och gångavstånd till serviceinreättningar. Snö, jakt och fiske är våra barns vardag.

Förskolan består av två avdelningar, Bjenn för de yngre barnen och Gaupa för de äldre barnen. Avdelningarna arbetar nära tillsammans och delar upp barnen i mindre grupper för att ibland arbeta med teman och ibland arbeta utifrån åldersindelning.

Utifrån förskolans läroplan ska undervisningen under året innehålla alla delar i läroplanen så som socialt samspel, språk, matematik, naturvetenskap, skapande aktiviteter samt rörelse och motorik.

Skolan är ligger en knapp kilometer från förskolan.

Förskolans adress är Bjäkerstigen 9, 835 61 Föllinge.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny