Aspens för­skola, Aspås

Aspens förskola ligger i vackra byn Aspås, fem kilometer norr och om centralorten Krokom. Förskolan har tre avdelningar, Stjärnan, Månen och Solen.

Förskolan har en mycket stor och välutrustad gård som lockar till lek och nya upptäckter. Vintertid åker vi skridskor på skolans isbana och vi har nära till skogen, pulkabacke, eljusspår och andra grönområden. Vi använder även skolans sporthall för att ha gymnastik med barnen flera gånger i veckan.

Förskolan består av tre avdelningar som arbetar nära tillsammans och delar upp barnen i mindre grupper för att ibland arbeta med teman och ibland arbeta utifrån åldersindelning.

Skolan finns på samma gård som Lillstugus föräldrakooperativ och vi har ett nära samarbete kring den gemensamma utemiljön. Skolan ligger i närheten och inför övergången till förskoleklass sker samarbete för att det ska bli en trygg övergång.

Utifrån förskolans läroplan ska undervisningen under året innehålla alla delar i läroplanen så som socialt samspel, språk, matematik, naturvetenskap, skapande aktiviteter samt rörelse och motorik.

Förskolans adress är Aspås skola, Kyrkvallen 3, 835 94 Aspås.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny