Grönängens förskola, Dvärsätt

Grönängens förskola ligger i Dvärsätt, cirka 20 kilometer nordväst om Östersund. Dvärsätts skola ligger ett par kilometer bort på andra sidan Indalsälven.

Förskolan består av tre avdelningar, Ekorren, Spindeln och Sköldpaddan, som arbetar nära tillsammans och delar upp barnen i mindre grupper för att ibland arbeta med teman och ibland arbeta utifrån åldersindelning.

Utifrån förskolans läroplan ska undervisningen under året innehålla alla delar i läroplanen så som socialt samspel, språk, matematik, naturvetenskap, skapande aktiviteter samt rörelse och motorik.

Förskolans adress är Grönängevägen 2, 835 41 Dvärsätt.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny