Bygdegårdens förskola, Trångsviken

Bygdegårdens förskola ligger centralt i Trångsviken cirka 40 kilometer väster om Östersund. Vi har nära till skola och fritidshem som ger möjlighet till nära samarbete och övergång.

Vår gård är tillräckligt stor för alla sorters sommar- och vinterlekar. Vi har både utekök och lekstuga på gården. Det är nära till skog, skridskoplan och skidspår.

Bygdegårdens förskola får sin mat från restaurang Kalaskulan.

Förskolan består av två avdelningar som arbetar nära tillsammans och delar upp barnen i mindre grupper för att ibland arbeta med teman och ibland arbeta utifrån åldersindelning.

Utifrån förskolans läroplan ska undervisningen under året innehålla alla delar i läroplanen så som socialt samspel, språk, matematik, naturvetenskap, skapande aktiviteter samt rörelse och motorik.

Förskolans adress är Alsenvägen 8, Box 76, 830 47 Trångsviken.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny