Dungens förskola, Dvärsätt

Dungens förskola ligger i Dvärsätt, cirka 20 kilometer nordväst om Östersund. Förskolan är ligger i anslutning till Dvärsätts skola och har ett nära samarbete med fritids­hemmet när det gäller öppning och stängning.

Utemiljön i Dvärsätt har nära till skog och sjö och ger fina tillfällen till utflykter.

Förskolan består av två avdelningar som arbetar nära tillsammans och delar upp barnen i mindre grupper för att ibland arbeta med teman och ibland arbeta utifrån åldersindelning.

Utifrån förskolans läroplan ska undervisningen under året innehålla alla delar i läroplanen så som socialt samspel, språk, matematik, naturvetenskap, skapande aktiviteter samt rörelse och motorik.

Förskolans adress är Fanbyvägen 29, 835 41 Dvärsätt.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny