Änge 1:87, Änge

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet att utöka befintlig butiksyta samt möjlighet för mindre utbyggnad av bostadsyta och utökande av parkeringsytor inom fastigheten för att ta hand om ökad trafik samt parkering för personal.

Detaljplanens status

Bearbetning inför granskning

Meny