Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Kungörelsedel­givning fjärrvärme Hissmofors

Kartbild med inringning där en fjärrvärmecentral föreslås placeras.

Kungörelsedelgivning av anmälan om ny pelletspanna för fjärrvärme i Hissmofors, Krokom.

Bygg- och miljönämnden i Krokom har fått in en anmälan, enligt miljöprövnings­förordning (2013:251), om anläggande av en ny värme­central vid korsningen Timmervägen – Pimpel­gårdsvägen i Hissmofors. Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets foaje, Offerdals­vägen 8 i Krokom och på kommunens webbplats, https://krokom.se/kungorelse-fjarrvarme

Boende i området och andra berörda bereds härmed möjlighet att yttra sig över anmälan fram till den 7 juni 2021. Yttrande görs via e-post till bom@krokom.se eller vanlig post till Bygg- och miljönämnden, Krokoms kommun, 835 80 Krokom.

Ange diariennummer Ecos-2021-175.

Meny