Offerdal

Mötet hölls på Kaxås bygdegård 22 oktober klockan 18.00-20.00. Kunde du inte delta på plats så har du möjlighet att lämna dina synpunkter digitalt här.

På mötet I Kaxås den 22 oktober deltog följande tjänstemän: Jonas Törngren, kommundirektör (moderator), Peter Svensson, kommunikatör.

Från politiken deltog följande personer: Jannike Hillding, M, Marie Svensson, V, UllaGreta Rexner, V, Jenny Palin, S, Annika Hansson, S, Gunnar Hellström, C, Carina Fröberg, S, Maria Jakobsson, S, Anna-Karin Hammarberg, M, Jan Runsten, MP, Bengt Nord, C, Andreas Karlsson, C, Evert Jonsson, JVK

Detta hände på mötet i Kaxås

Detta hände på mötet i Kaxås

Kommundirektör Jonas Törngren hälsa ett femtiotal deltagare i dialogen välkomna och inledde med en presentation av tillväxtstrategin. Efter presen­ta­tionen genomfördes en enkel SWOT-övning. Deltagarna fick skriva ned styrkor och möjligheter samt svagheter och utmaningar på lappar för att sedan klistra upp på en tavla. Jonas läste upp ett utdrag av postade lappar och diskussion följde.

ladda ner sammanställningen från grupparbetet Pdf, 135.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Styrkor/­möjlig­heter, exempel

Styrkor/­möjlig­heter, exempel:

 • Starkt föreningsliv
 • Samhörighet

Deltagarnas åsikter:

 • Föreningslivet är djupt rotat i Offerdalsbygden. Alla kan ut­öva aktiviteter i förenings­livet
 • Samverkan för ideell verk­samhet är en av faktorerna för lycka. När man gör något osjälviskt.
 • Man väljer att bo här och känner samhörighet.

Politikernas åsikter

 • Jan Runsten: Har alltid varit avundsjuk på Offerdal och skidklubben. Man måste få igång samarbete i bygden.
 • Sune Sjöström: Det är viktigt att alla drar åt samma håll.

Svag­heter/­ut­maningar, exempel

Svag­heter/­ut­maningar, exempel:

 • Byar ställs mot varandra
 • Ås-hysterin
 • Centraliseringen

Deltagarnas åsikter

 • Det är stor skillnad på var man bor i kommunen. Lika villkor för alla stämmer inte. Det är skamligt att vi inte har fått en gympahall. Vi har väntat länge.
 • Pengarna finns, problemet är budgetarna. Grupper ställs mot varandra när pengar ska fördelas.
 • Vår skattekraft i kommunen är ökande. Vår befolkning betalar mer för varje år som går. Samtidigt dras det ner på servicen. Skolan och vården blir dyrare. Något skevar när vi betalar mer pengar men får ett sämre resultat tillbaka. Skulle mitt företag gå back så skulle jag tvingas dra ner på administrationen.
 • Vi har inte fungerande vägar och det är helt omöjligt att få prata med rätta personer. Det är ett moment 22. Hur ska vi kunna mobilisera inlands­kommunerna i vägfrågan?
 • Sedan 2011 har Krokom ett avtal med Östersunds kommun som innebär att om man bor i Ås församling så får man kasta sitt avfall på Odensala återvinnings­central. Det kostar 350 000 kronor per år. Den typen av ekonomiska aspekter gör ont ute i byarna.
 • Många vill flytta hit men det finns inga gårdar, hus eller lägenheter. Det står lägen­heter tomma, varför kan inte våra ungdomar få flytta in i dem? Det borde vara bo-plikt på gårdarna. Det finns i Norge.
 • Blir bekymrad när det är bara besparingar och problem. Ibland måste man satsa istället. Få fram arbets­tillfällen ger ringar på vattnet.
 • Vi har höga förväntningar på kommunen. Vi kan vara kritiska. Det beror på att vi tror att det finns en stor potential här och att vi kan bli Sveriges bästa lands­bygds­kommun. Vi har höga ambitioner och vill veta hur ser processen för den här dialogen ut framåt?
 • Hur säljer vi kommunen, hur får vi folk att flytta hit. Finns det någon plan eller pratar vi bara?
 • Vi har bekanta som vill flytta till Offerdal. Dels finns inga bostäder, men dels undrar de om de törs då de inte vet om skolan blir kvar. Visionen med växtkraft är fantastisk, men den måste fyllas med innehåll. Är skolut­redningen fortfarande aktuell?
 • Jag bor i Jämtlands vackraste kommun men det syns inte i kommunens kommunikation.
 • Vi har en familj som flyttar från Helsingborg till en lägenhet i väntat på Projekt Kaxås. Flera familjer är på väg. Vi önskar bättre samarbete med Krokoms­bostäder. En bättre dialog för att hitta lösningar.

Jonas kommentarer

 • Jag ska inte skydda kommunens organisation, den ska trimmas. Tittar vi över tid så är det färre som ska försörja fler.
 • Dialogen ska fortsätta, vi ska ut på liknande turné till våren. Vi kan bilda arbets­grupper för olika fråge­ställningar och sätta upp tidslinjer. Det finns möjlighet att fortsätta dialogen på våra digitala kanaler.
 • Bästa reklamen för kommunen är att de som bor här trivs. Samma sak för näringslivet. Företag som verkar här ska trivas.

Politikernas åsikter

 • Andreas Karlsson: Barnen i Kännåsen kliver upp lika tidigt som här för att ta sig till skolan. Jag möter med­borgare i Ås som frågar när ska vi få något hit?
 • Maria Jacobsson: Lägenheterna som Migrations­verket sa upp i juni måste besiktigas innan de kan hyras ut igen. Slitaget har varit högre och det ska Migrationsverket ersätta. Arbetet pågår.
 • Jannike Hillding: Skolut­redningen är jättebra gjord, den kommer vi att använda oss av. Scenarierna i den ska vi inte titta på. Scenario C har hamnat i medierna och där har det blivit rama­skri. Vi har en kostnadsbild att förhålla oss till. Jag har uppdraget att era barn ska få samma utbildning. Hur får vi lärare att vända sig till en byskola?
 • Marie Svensson: Förhopp­nings­vis så har vi ett annat skatteut­jämnings­system nästa år.
 • Sune Sjöström: Vi får höra att det är i Ås man satsar. Vi är i en avvecklingsbygd.
 • Evert Jonsson: Vi är överens om att företagande är viktigt. Vi har många små företag i kommunen och en del har det ganska kämpigt. Här skulle kommunen vinna på att tolka lagar och regler så att man kan hitta lös­ningar för företagen att leva kvar och utvecklas.

Fyra minuter över åtta tackade Jonas Törngren tackade för ett bra möte med jättebra input.

Hur når vi målet?

Utmaningen är att tillsammans se till att vår kommun fortsätter att vara den livfulla och expan­siva kommun vi vant oss vid och som med säkra steg taktar mot minst 16 000 invånare år 2035. Att hantera investeringar i skolor, äldreboende, fritidsan­lägg­ningar, vatten- och avlopp mm. Att få kvaliteten i våra tjänster vara precis så bra som vi vill och att hitta rätt kompetens.

#jagärkrokom

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1200
  Vy över Mussjön

  Tid och plats

  Tid: 22 oktober 2019 klockan 18.00-20.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

  Plats: Kaxås bygdegård

  Typ av aktivitet: Dialogmöte, Digital dialog

  Meny